Podmínky použití softwarové aplikace

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato dohoda je uzavírána mezi společností Next Solutions s.r.o., jako vlastníkem aplikace a všech jejích částí a Vámi. Používáním aplikace souhlasíte se všemi jejími uvedenými body. Uživatel je povinen se při používání aplikace řídit platnými zákony. Next Solutions s.r.o. není odpovědná za použití aplikace uživatelem v rozporu s platnými zákony.

LICENCE PROGRAMU

Aplikaci lze užívat na základě jejího stažení z obchodu Apple Store nebo Google Play.

COPYRIGHT

Práva k aplikaci i všem jejím částem jsou vlastnictvím Next Solutions s.r.o., a/nebo jeho dodavatelů. Program je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

UPGRADE

Uživatel aplikace má nárok na získání vyšších verzí zveřejněných na Apple Store nebo Google Play.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Aplikace je poskytována „tak jak je“, bez jakýchkoliv záruk. Next Solutions s.r.o., nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím této aplikace, ani za jakékoliv jiné škody přímo či nepřímo spojené s užitím této aplikace, zejména za škody vyplývající z porušení obchodních aktivit či ušlých zisků, příjmů, ztráty dat nebo nemožnosti využívat program Vámi nebo kteroukoliv třetí stranou. To platí i v případě, že společnost Next Solutions s.r.o. byla na možnost takových škod upozorněna.

UPOZORNĚNÍ UŽIVATELE

Next Solutions s.r.o. upozorňuje, že výsledky aplikace doporučují optimální opatření ve vztahu k ideálním pěstebním podmínkám v budoucím obdobím. Ideální pěstební podmínky však zpravidla v průběhu pěstebního období nejsou možné. Proto Next Solutions s.r.o. nemůže přebírat jakoukoli záruku za pěstební výsledek ve vztahu k doporučeným opatřením.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na společnost Next Solutions s.r.o., tel. +420 773 641 782, email info@veruapp.cz.