Veru
VeruApp logo

Příběh

Veru byla autistická dívka, která byla závislá na pomoci a péči sociální pobytové služby. Vlivem ne-dobrého zdravotního stavu, se opakovaně dostala do ohrožení života. Byla zcela závislá na rychlé identifikaci pomoci, předávání interních informací v dané pobytové službě a stacionáři. Název aplikace věnujeme právě jí. VeruApp je založena na humánním přístupu k člověku, lidskosti, eliminaci nezvratných přístupů a okamžité kontrole péče, kterou personál klientovi poskytuje.

Jako mnoho společností i my jsme vznikli z jedné velké potřeby. Potřeby po efektivním digitálním řešení pro sociální služby. Lenka Šeflová pracuje jako ředitelka CPOS Město Touškov a přesně takové řešení jí dlouhou dobu chybělo. Vypracovali jsme proto případovou studii a následně na ní postavili ambiciózní aplikaci VeruApp, kterou jsme následně implementovali do provozu v Touškově a poté už to s námi šlo ráz na ráz. Vyhráli jsme příspěvek na rozvoj od Laboratoře Vodafone, prošli mentoringovým programem a začali pracovat na druhé vyspělejší verzi VeruApp 2.0.

Kdo jsme?

Specialisté z oboru, kteří provozují multiplatformní a cloudovou aplikaci pro řízení organizace v sociální péči. S naší jednoduchou aplikací se zbavíte papírování, zdlouhavého plánování a složitého získávání statistik. Získejte čas na to, na čem doopravdy záleží.

Vize

Chceme být klíčový partnerem organizacím poskytujícím sociální péči. Jsme zde, abychom jim umožnily soustředit se na to, na čem doopravdy záleží.

Mise

Cílem je rozvíjet software, který přináší revoluci v způsobu péče. Inovativní řešení převádí složité byrokratické procesy do digitální formy, nebo je dokonce úplně automatizuje. Tímto způsobem uvolňujeme cenný čas, který může být efektivně využít pro přímou péči.

Tým

Chceme vidět šťastné sociální pracovníky.

Rádi pomáháme s růstem a zlepšováním sociálních služeb v digitálních rozměrech. Za každou spokojenou organizací vidíme desítky usměvavých pracovníků a stovky jejich obsloužených klientů. To je pro nás obrovská hodnota.

Tým se skládá ze skvělých lidí, kteří svým talentem a nadšením pomáhají s budováním služby, která umožňuje sociálním organizacím soustředit se především na své klienty.

Nadace Vodafone

VeruApp jako úspěšný projekt.

Byli jsme vybráni nadací Vodafone Laboratoř jako úspěšný projekt, který získal finanční a lektorský příspěvek na svůj rozvoj. V programu Laboratoře Vodafone zůstáváme i nadále a věříme, že můžeme sociálním pracovníkům pomoci realizovat kvalitní sociální péči 21. století.

VeruApp jako úspěšný projekt v nadaci Vodafone Laboratoř
Evropská unie