Začněte digitalizovat
s VeruApp.cz

E-mailem vám zašleme informace o produktu, link na registraci a volný termín online setkání.

    VeruApp mobilní aplikace
    VeruApp logo

    Nové digitální řešení pro organizace, které poskytují sociální péči svým klientům.

    Nadace Vodafone
    Evropská unie