Funkce obsažené v aplikaci VeruApp

Automaticky vytvoříme kompletní výkazy (exporty) pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Aplikace vygeneruje soubor, který buď vložíte do vstupní brány portálu MPSV nebo vytvoříte přímé spojení a data odešlete bez ručního zásahu. Data stačí pouze schválit na Vaší centrále.

Funkce zajišťuje plánování pro celou organizaci. Na základě sjednaných parametrů péče s klientem aplikace automaticky sestavuje harmonogram práce tak, aby každý pracovník mohl pracovat v logické posloupnosti a vždy měl v mobilní aplikaci všechna potřebná data o klientovi.

Digitální katalog služeb včetně ceníku slouží k editaci jednotlivých sazeb za služby. Díky digitální formě se nově vzniklé služby nebo změny sazebníků projeví v celé organizaci automaticky a následně aplikace informuje klienty pomocí emailu.

Aplikace vytváří automatické statistiky na základě dat, které terénní pracovník zadá do mobilní aplikace. Centrální aplikace data vyhodnotí a zobrazí v přehledech. Centrála organizace tak má kompletní přehled o tom, jaký druh péče se kdy prováděl, a jak dlouho u jednotlivých klientů trval.

VeruApp je vytvořena tak, aby jí obsloužil kdokoliv a odkudkoliv. Lze ji otevřít na kterémkoliv počítači, mobilu či tabletu s internetem.

Výstup aplikace zcela nahrazuje papírové formuláře denních záznamů, výkazů péče a dalších papírových dokumentů, které musí pracovníci vyplňovat a odevzdávat centrále. VeruApp tento proces zcela automatizuje a digitalizuje. Vyplněná data se ihned po uložení odesílají do aplikace na centrálu společnosti.

V mobilní aplikaci má pracovník uvedené klienty a jejich data na každý pracovní den. Při ukončení péče zadá ke každému hotovému úkonu časovou náročnost a při rozvozu obědů provede záznam o doručení klientovi. Potvrdí, že klientovi byla řádně vykonána péče, a poté už jen odešle tato data na centrálu.

Každý klient má v aplikaci svou digitální kartu, která sdružuje všechna data o zdravotním stavu, individuálním plánu, smluvně dohodnutých úkonech péče, kontaktní údaje, historii fakturace a další data. Vše lze vyhledat snadno, napříč všemi zaznamenanými daty.

Ke každému klientovi lze digitálně tvořit sociální šetření, vést jeho historii a evidovat oblast potřeb péče. Jedná se o povinný proces požadovaný MPSV, díky kterému lze zjistit jakou péči klient potřebuje a v jaké intenzitě.

U každého klienta se evidují úkony, které mu budou poskytnuty. K úkonům se zadává termín vykonání a následného opakování. Pokud klient požádá pracovníka o provedení úkonu, který není pravidelný a smluvně podložený, v aplikaci se zavede jako doplňkový úkon, tím je zaznamenaný a lze ho vykonat včetně záznamů.

Zpětná vazba na kvalitu práce pracovníka je důležitá, a proto jsme zavedli funkci, pomocí které získáte hodnocení spolupráce a požadavky od klienta, díky kterým můžete neustále svou službu zlepšovat a posouvat kupředu.

V aplikaci si zavedete a kompletně nastavíte strukturu Vaší organizace, od nastavení středisek a jejich okrsků, zaměstnanců s různými právy, klienty a jejich digitální karty a tak dále. Vše můžete měnit podle vývoje Vaší organizace.

Přijetí zájemce o péči, i pro tu terénní, doprovází legislativa vyžadována z podstaty věci a MPSV. Celý proces aplikace řídí a automatizuje. Pokud zájemce přijmete aplikace automaticky překlopí zájemce v klienta a vytvoří mu kartu, kterou zavede do systému.

Aplikace vede ukončení služby klientem a zaznamenává jeho důvod. Následně klienta umístí do archivu, z kterého lze kartu klienta opět obnovit a pokračovat v péči.

Aplikace umožňuje přístup rodinných příslušníků nebo osob, které získají souhlas ohledně nahlížení do karty klienta, kde lze sledovat záznamy o provedené péči a vývoj zdravotního stavu. Tato data lze exportovat a tisknout tak, aby měl klient vše připravené pro lékaře k odbornému posouzení.

Sledujeme platnou legislativu, uvědomujeme si, že pracujete s citlivými osobními údaji klientů. Aplikace proto vyhovuje všem standardům ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu (GDPR).

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov

CPOS Město Touškov používá Veruapp:

Reference


VeruApp pro nás znamená především velký skok kupředu. Všichni naši pracovníci ji používají každý den a provoz bez ní, je pro nás nyní zcela nepředstavitelný. První co jsme zaznamenali po spuštění do provozu byl znatelně menší administrativní tlak na nás všechny a obecně lepší organizace všech úkonů a služeb. Musíme také ocenit snahu, se kterou nám tým VeruApp pomáhal při nasazení do naší organizace. Vše bylo velmi dobře odprezentováno a vysvětleno, tedy celý přechod byl velmi plynulý. Dnes na systému VeruApp oceňujeme především automatické vykazování pro MPSV, užitečná statistická data a skvělý přehled nad každodenní činností všech pracovníků. Přejeme všem lidem z VeruApp mnoho štěstí s pomocí i ostatním organizacím.

Zajistíme Vám kompletní návrh na digitalizaci.

Aplikace je vytvořena přesně podle potřeb sociálních služeb a služeb terénních. Pokud máte procesy odlišné, lze aplikaci přizpůsobit potřebám a procesům Vaší práce.

Dohodnout seznamovací schůzku

Náš cíl je poskytnout organizacím v sociálním oboru software, který je nebude zdržovat při práci, ale naopak jim práci ulehčí, zpřehlední a opakující se agendu zcela zajistí.